Zespół

Poznaj nasz zespół

Specyfiką Kancelarii jest tworzenie zespołów zadaniowych składających się ze specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje dla danego zagadnienia. Zespoły te tworzone są przez prawników i specjalistów stale współpracujących z Kancelarią jak i przez osoby współpracujące z Kancelarią tylko przy określonych projektach. Taki sposób tworzenia zespołów zadaniowych pozwala nam elastycznie reagować na potrzeby klientów przy zachowaniu rozsądnego poziomu kosztów działalności, a co za tym idzie również wynagrodzenia.

Zespół


Alicja Borowiak – Cordido

Radca prawny / Wspólnik

Język: angielski

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, doradzając w szczególności w zakresie prawa cywilnego, handlowego i szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Doradza Klientom w dziedzinie obsługi korporacyjnej i przekształcania spółek prawa handlowego.Posiada szerokie doświadczenie w sprawach upadłościowych i likwidacyjnych.

Łukasz Świderski

Radca prawny / Partner

Jego doświadczenie zawodowe związane jest z działalnością prawniczą jak i biznesową (jako członek władz spółek prawa handlowego). Posiada doświadczenie w prawie energetycznym, prawie spółek handlowych, obsłudze inwestycji infrastrukturalnych oraz w organizacji i obsłudze procesów windykacji klientów masowych.

Anna Harasimowicz

Biegły rewident

Język: angielski/niemiecki

Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych na płaszczyźnie prawa podatkowego. Sporządza opinie podatkowe, wspiera Klientów w zakresie występowania o wydanie wiążących interpretacji podatkowych, przeprowadza audyty podatkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętej obsłudze przedsiębiorstw.

Joanna Wisełka

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarze controllingu finansowego, strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz obszaru cen transferowych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Studiów Podyplomowych Rachunkowości oraz Controllingu Personalnego na Akademii Leona Koźmińskiego.

Katarzyna Walkowska

Dyrektor administracji

Język: angielski

Absolwentka Master of Business Administration na Polskiej Akademii Nauk we wspołpracy z Woodbury School of Business at Utah Valley University, edycja w języku angielskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie administrowania bieżącą działalnością przedsiębiorstw. Zajmuje się prowadzeniem spraw finansowych i organizacyjno-administracyjnych Kancelarii.

Magdalena Dębska–Weinert

Adwokat

Język: angielski

Specjalizuje się w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. Doradza Klientom w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego. Występuje jako pełnomocnik w licznych procesach sądowych, w tym w szczególności w zakresie prawa karnego oraz rodzinnego.

Olga Efimova

Oksana Mazina