Windykacja klientów masowych

Windykacja klientów masowych

Kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie windykacji klientów masowych, na etapie sądowo komorniczym (twarda windykacja). Doświadczenie to poparte jest osobistą praktyką radcy prawnego Łukasza Świderskiego. Wypracowane i stosowane procedury, w zakresie windykacji masowej, ukierunkowane są na maksymalną skuteczność i minimalizację kosztów ponoszonych przez klienta na każdym etapie twardej windykacji. Efekt ten osiągany jest poprzez:

  • odpowiednie kształtowanie umów z klientami masowymi, w taki sposób, by maksymalizować skuteczność egzekucji zobowiązań,
  • wybór odpowiednich sądów i komorników – osobiste kontakty z sądami i komornikami pozwalają na przygotowanie pism procesowych „pod konkretnego adresata” (sąd/komornik),
  • zbudowanie przejrzystej i uniwersalnej procedury windykacyjnej, pozwalającej optymalizować efektywność, przy minimalizacji kosztów.

Szczególnie istotne jest to, że doświadczenie w zakresie windykacji klientów masowych zdobywaliśmy w obszarze energetyki (windykacja wierzytelności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej), która jest szczególnie trudnym obszarem windykacyjnym, z uwagi na specyfikę klienta. Tworzyliśmy od podstaw nowe zasady i procedury windykacyjne w ENEA S.A. (FINEA sp. z o.o., która była spółką córka ENEA S.A. stworzoną w tym celu), co okazało się słusznym i zasadnym posunięciem objawiającym się w wysokiej skuteczności (86% spraw wyegzekwowanych całkowicie włącznie z kosztami procesu i odsetkami).