Prawo wodne

Prawo wodne

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie Prawa wodnego. Obsługa w tym obszarze obejmuje w szczególności sprawy związane z pozwoleniami wodnoprawnymi. Nasza oferta, skierowana jest zarówno do inwestorów, jak i pozostałych uczestników postępowania administracyjnego, obejmuje:

  • pomoc prawną w przygotowywaniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
  • pomoc prawną obejmującą zagadnienia związane z legalizacją urządzenia wodnego,
  • przygotowywanie odwołań od decyzji wydanych w pierwszej instancji,
  • przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję organu II instancji,
  • przygotowywanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • pomoc prawną dotyczącą przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
  • pomoc prawna w sprawach związanych z ustaleniem linii brzegu,
  • pomoc prawną w zakresie odszkodowań dotyczących szkód, o których mowa w Prawie wodnym,
  • pomoc prawną w procesie zawierania umów na oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa,
  • zastępstwo prawne na każdym etapie postępowania administracyjnego związanego z zagadnieniami regulowanymi przez Prawo wodne.