Prawo właśności intelektualnej i nowych technologii

Prawo właśności intelektualnej i nowych technologii

W zakres naszych usług wchodzi pomoc w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności dotycząca:

  • przygotowywania, negocjowania i opiniowania umów;
  • ochrony znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych;
  • udziału w postępowaniach cywilnych oraz administracyjnych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszenia praw autorskich.