Prawo procesowe i arbitraż gospodarczy

Prawo procesowe i arbitraż gospodarczy

Świadczymy usługi w zakresie rozwiązywania sporów, oraz reprezentujemy klienta w postępowaniach:

  • przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
  • administracyjnym, przed organami I stopnia oraz organami wyższego stopnia,
  • sądowo-administracyjnym, w tym również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • egzekucyjnym.