Prawo pracy

Prawo pracy

Profesjonalne doradztwo, dotyczące prawa pracy, obejmuje kluczowe obszary jego funkcjonowania, takie, jak:

  • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
  • przygotowywanie kontraktów menedżerskich,
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
  • przygotowywanie opinii z zakresu prawa pracy,
  • przygotowywanie umów z członkami organów spółek oraz kadrą kierowniczą,
  • negocjowanie oraz przygotowywanie porozumień dotyczących rozwiązywania umów z członkami organów spółek oraz kadrą kierowniczą,
  • negocjowanie ze związkami zawodowymi,
  • zastępstwo procesowe w sprawach przed Sądem Pracy.