Prawo obrotu nieruchomościami i prawo budowlane

Prawo obrotu nieruchomościami i prawo budowlane

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego oraz obrotu nieruchomościami, w tym obsługi prawnej podmiotów świadczących usługi zarządzania nieruchomościami:

 • dokonywanie analizy prawnej nieruchomości - raporty dotyczące stanu faktyczno-prawnego nieruchomości typu due diligence,
 • przeprowadzanie analiz studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • pomoc w uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych dokumentów w procesie inwestycyjnym,
 • przygotowanie i analiza: umów przedwstępnych, projektów ostatecznych (przyrzeczonych), umów sprzedaży nieruchomości, umów najmu, dzierżawy oraz wszelkich innych umów,
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo, obsługa prawna właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorstw przesyłowych w zakresie ustanawiania służebności przesyłu, w tym prowadzenie negocjacji wysokości wynagrodzenia lub odszkodowania z tytułu umieszczenia urządzeń przesyłowych na nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie podziału, scalania, zmiany przeznaczenia nieruchomości gruntowych,
 • doradztwo i reprezentowanie cudzoziemców w procesie zdobywania zezwoleń na nabycie nieruchomości,
 • obsługa prawna w zakresie procesu budowlanego,
 • obsługa prawna procesów sprzedaży i „nabywania” nieruchomości, w szczególności w zakresie ustanawiania odrębnej własności lokali oraz zwierania umów tzw. deweloperskich.
 • reprezentacja klientów przed sądami, organami nadzoru budowlanego oraz organami administracyjnymi,
 • doradztwo i obsługa prawna właścicieli nieruchomości lokalowych oraz zarządców nieruchomości lub wspólnot mieszkaniowych.