Prawo handlowe, cywilne oraz gospodarcze

Prawo handlowe, cywilne oraz gospodarcze

Oferta Kancelarii zakłada, że klient korzystający z naszych usług może liczyć na profesjonalne wsparcie i doradztwo w ramach całokształtu swojej działalności. Dlatego też pomoc prawna dotycząca prawa handlowego, cywilnego i gospodarczego koncentruje się na następujących zagadnieniach:

  • opracowywanie i kontrola dokumentów korporacyjnych - statutów, umów spółek, regulaminów, uchwał, zarządzeń,
  • zakładanie, łączenie, przekształcanie, podział oraz likwidacja spółek prawa handlowego,
  • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością członków władz spółek,
  • bieżące doradztwo i obsługa władz spółek handlowych: organów właścicielskich, nadzorczych i zarządzających,
  • doradztwo prawne i reprezentacja w sprawach korporacyjnych w postępowaniach cywilnych, w tym rejestrowych oraz administracyjnych,
  • weryfikacja, sporządzanie oraz negocjowanie standardowych i niestandardowych umów podlegających prawu polskiemu,
  • bieżąca obsługa korporacyjna przedsiębiorców,
  • uczestniczenie w negocjacjach handlowych,
  • przeprowadzanie audytów korporacyjnych,
  • doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych, dopuszczalności ich przetwarzania, obowiązkach administratora danych.