Prawo energetyczne

Prawo energetyczne

Nasze doświadczenie w zakresie prawa energetycznego, wykorzystujemy do współpracy, zarówno z przedsiębiorstwami energetycznymi, jak również w sporach z tymi podmiotami. Kompleksowe usługi w tych obszarach obejmują w szczególności:

  • reprezentacja przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki,
  • pomoc w zakresie uzyskiwania koncesji przewidzianych przez Prawo Energetyczne,
  • reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych w sporach sądowych ze stosunku prawa energetycznego,
  • analizy prawne w zakresie Prawa Energetycznego,
  • doradztwo w procesach prywatyzacji i konsolidacji w sektorze energetycznym,
  • obsługa inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności kwestie związane z uzyskiwaniem warunków przyłączenia,
  • pomoc prawna w zakresie przygotowania i organizacji funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną, w tym w zakresie sprzedaży do odbiorców końcowych,
  • doradztwo prawne w zakresie organizacji sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz świadectw pochodzenia.