Obsługa procesów inwestycyjnych

Obsługa procesów inwestycyjnych

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na każdym etapie przygotowania i realizacji zadania – począwszy od fazy przedinwestycyjnej do zakończenia fazy reklamacyjnej, w tym doradztwa w zakresie roszczeń zgłaszanych przez podwykonawców. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, które pozwala nam na świadczenie naszym klientom (zarówno wykonawcom jak i zamawiającym) pomocy na etapie negocjacyjnym i realizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem procedur dotyczących rozliczania środków finansowych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz finansowania zadań z budżetu Państwa. Prawnicy naszej Kancelarii nadzorowali przygotowanie, realizację i rozliczenie kontraktów opartych o różnego rodzaju wzorce umowne – w tym FIDIC - zawarte w systemie zamówień realizowanych ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej. W tym zakresie Kancelaria doradza zarówno przedsiębiorstwom wykonawczym, podmiotom samorządowym i publicznym.