Kancelaria Cook & Marshall Legal

Cook & Marshall Legal stawia sobie za cel udzielanie kompleksowej i fachowej pomocy prawnej. Świadczymy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców - zarówno tych prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego, jak i będących osobami fizycznymi, a także na rzecz przedsiębiorstw zagranicznych, jednostek sektora publicznego, Spółek Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń i fundacji.

Obszary praktyk

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych dotyczących, przede wszystkim: prawa energetycznego, windykacji klientów masowych oraz prawa zamówień publicznych. Nasze kompetencje w tych obszarach wynikają z doświadczenia zawodowego radców prawnych, zdobytego na odpowiedzialnych stanowiskach w spółkach energetycznych oraz instytucjach publicznych.

Cook & Marshall Legal to również profesjonalne usługi w ramach następujących dziedzin prawa: prawo handlowe, cywilne oraz gospodarcze; prawo obrotu nieruchomościami i prawo budowlane; prawo pracy; prawo własności intelektualnej i nowych technologii; prawo procesowe. Praktyka Kancelarii obejmuje również obsługę procesów inwestycyjnych, począwszy od przygotowania inwestycji, aż do zakończenia fazy reklamacyjnej. Poniżej prezentujemy szczegółowy zakres usług w wymienionych obszarach.

Zapraszamy do kontaktu!

Specjaliści z naszej kancelarii są gotowi do pomocy w każdej sprawie.